HLINĚNÝ STROM

keramická dílna

Vítám vás v keramické dílně HLINĚNÝ STROM pod horou Kalich v obci Třebušín, na místě kde můzy nechávají otisky mých prstů na hlíně...